Jan Skácel

je slyšet vůni stůně růže
a vítr usnul znaven v seně
měsíček jako malé slůne
po nebi chodí obráceně
II

 

 

ta němá slova vypůjčím si od ryb
budu je řikat vroucne pod vodou
a ani trochu nebude mi lito
jestli se utopí a na břeh nedojdou.
LVI

 

 

Okolo kulatého stolu
v dome kde nikdo nebydlí
do smrti budou sedět spolu
bez oken slov a bez židlí
XVI

 

 

Lidé se berou pro ticho
které je slyšet jenom ve dvou
jinak to ticho neunesu
jinak je ticho přemůže
XVIII

 

 

dokonaný den se sklání
nad vodou a hlavy koní
snědl soumrak černá růže
rozkvetla a prudce voní
XXXII


jesme znovu němí
otlučená kolébka řeči nemá dno
a kdo se nyní dotkne ticha
rozkolébá je naprázdno

XXXV

 

 

podivná zima přesně o půlnoci
se rozezpívá kos jak zrnka kmínu
sype se zpěv a neustává
trvá jak saze u komínu
XXXIX

rybníky voda obrácená naznak
uprostřed polí nebe ostřiži
u hráze hromadí se pěna
špinavá jako vlna po stříži
ILVII

k studánce hlad'né nechodíme pít
u té se jenom potkáváme
a nasloucháme jak zvěř utíká
a v houští suché větve láme
C

c Božena Skáclová 1997